Punken och proggen är musikstilar som i allra högsta grad förknippas med politiska åsikter, ofta samhällskritiska sådana. Här kommer en text om ett av de största svenska punkbanden i historien, Ebba Grön. För ytterligare fördjupning om bandet, klicka på länken.

Historien om Ebba Grön

De tre första medlemmarna i bandet och de som grundade bandet var Joakim Thåström, Gunnar Ljungstedt och Lennart Eriksson. Bandet bildades på en fest utanför Stockholm 1977. Sedan spelade de ihop mellan 1997-1983 och gjorde kortare come-back 1995 och 2003. Mellan åren 1981-1983 tillkom ytterligare en bandmedlem, annars var det ovan nämnda tre med Thåström i spetsen som utgjorde bandet.

Punk och politik

Bandet hade mycket tidigt tydliga influenser av proggen och delvis av punken. Dessutom var de ofta samhällskritiska i sina texter och uttalanden. Det var först i slutet på deras karriär som bandet började bli mer svårtolkat och inte var lika tydliga med sina samhällskritiska budskap. Just progg och punk är musikstilar som förknippas med samhällskritiska texter och det märks i Ebba Gröns repetoar också. Efter fem års spelande så la bandet ner sin verksamhet, några av medlemmarna engagerade sig mer i ett sidoprojekt – det som senare blev Impiriet.