Alla former av kultur är politiska uttryck på något sätt. Antingen samhällskritik, längtan efter andra möjligheter eller för att kulturen helt enkelt är en del av politiken. Går det att separera kulturen från politiken och vice versa?

Vad innebär begreppet?

En del av begreppet innefattar frågor som är kulturen fri, eller är den för politiskt styrd? Men, generellt kan begreppet beskrivas som den del av en stats politik som riktar sig speciellt mot kultur. Det är således ett begrepp som kan rymma många olika saker. Sedan 1900-talets början har många regeringar och styrande grupper utformat regler kring hur kulturutbudet i deras stat ska se ut. Det är för det mesta något positivt i och med att det ofta gynnar mångfalld och låter invånarna ta del av en rad olika former av kultur. Samtidigt uppfattas reglerna oftast som negativa av konstnärerna och de som utöver kultur i form am musik, konst eller scenkonst av olika slag.

Å andra sidan är det som sagt ofta positivt att det finns regler som exempelvis hjälper till att bevara gamla kulturarv, riktar öronmärkta medel till konst för barn och unga och så vidare.

Kulturpolitik i Sverige

Svensk kulturpolitik handlar alltså om de regler som staten har tagit fram för kulturen i Sverige. Ämnet kulturpolitik var tidigare i historien sammanflätad med religionspolitiken och utbildningspolitiken, idag är de delvis separerade dock. Men, tidigare så var ofta samma minister som var exempelvis utbildningsminister också ansvarig för kulturen. Idag ansvarar Kulturdepartementet för frågor som rör kultur, medier och idrott. I många kommuner sitter kultur- och fritidsnämnden också ihop.

I början av 1970-talet gjordes en omfattande utredning av den svenska kulturpolitiken, vilket bland annat ledde till förändringarna nämnda ovan. Det ledde också till att några av de stora kulturhusen i landet fick extra stöd från staten och olika samorganisationer för fria grupper började inrättas några år senare. På den vägen går politiken och kulturen ihop idag också.