På temat musik och politik är Nationalteatern ett skolboksexempel. De blev redan från början uppmärksammade för sina politiska teateruppsättningar. Dock uppstår det ibland felaktiga antaganden numera när musiken fortsätter att spelas utanför teateruppsättningarnas ramar. För ännu mer detaljerad information, följ länken.

Teatergruppen och politik

Nationalteatern bildades som en del av Studentteatern i Lund, till en början under namnet Gerillateatern, ett namn som definitivt klingar politiskt också. Sedan i och med gruppens flytt till Göteborg anammade det namnet Nationalteatern som en pik mot de stora nationella scenerna i landet. Under följande år satte de upp en rad olika uppsättningar, främst riktade mot ungomar och ofta i samarbete med fritidsgårdarna i och runt om Göteborg. Deras produktioner lyfte ämnen som exempelvis drogmissbruk och varför droger inte är bra.

Rockorkestern i ett annat sammanhang

Musikerna som redan tidigt utgjort en bärande del av Nationalteaterns verksamhet bestämde sig för att starta en rockorkester också, för att nå ut med musiken ännu mer. Det började med att skivorna som egentligen spelades in i dokumentationssyfte blev väldigt efterfrågade. Men, en effekt som de inte hade reflekterat över var hur deras musik skulle tolkas utanför teaterns ramar. Exempelvis musiken från en pjäs om missbruk som sedan istället gav sken av att vara musik för droger, raka motsatsen mot hur det var tänkt från början.