Ett fantastiskt bra exempel på hur du övar upp både din musikalitet och ditt eget arbete med grupprocesser är att sjunga i kör.

Vad innebär en kör?

Att sjunga i kör är bra för både ditt välmående som din musikalitet och din förmåga att samarbeta med andra. Konceptet kommer från kyrkan och de sångare (oftast munkar) som bad tillsammans genom lovsång. Det är fortfarande vanligt att kyrkor runt om i världen arrangerar verksamhet som har med körer att göra. Numera finns det utanför kyrkans portar också och engagemanget för att sjunga i kör är stort.

Det finns olika sorters körer som både ser olika ut om en tittar på deras grupprocess samt om en analyserar deras syfte. Oftast delas körer upp baserat på deltagarnas ålder och/eller ambitionsnivå. Det beror främst på att det inte bara handlar om att sjunga ihop utan att deltagarna ska lära sig så mycket av varandra och att grupprocessen ska fungera så bra som möjligt. Några av kategorierna baserat på ålder är barnkörer, studentkörer och körer för seniorer (oftast 65+). De kategorier som delvis kan användas för att beskriva körens ambitionsnivå och/eller syfte är exempelvis kyrkokör – som har som syfte att sjunga under gudstjänster och mer eller mindre frekvent delta i kyrkans arbete. Men, det kan också handla om att en operakör ofta är mer professionell än andra körer då den kategorin indikerar att de är anställda av ett operahus.

Kända körer och grupprocesser

En väldigt känd mindre kör är The Real Group, de har arbetat mycket med sin grupprocess genom åren och har överlevt både giftermål och skilsmässor mellan medlemmarna. Men, konstellationen har också förändrats mycket under årens lopp, deras kör ser inte likadan ut idag som när de startade. Enbart två av originalmedlemmarna är kvar i gruppen.

Andra kända körer är exempelvis Pentatonix, de är internationellt kända och slog igenom i USA för några år sedan i ett tv-program som utsåg den mest talangfulla kören av de tävlande körerna. Pentatonix grupprocess har inte heller varit enkel. Kärnan av gruppen består av tre personer som känt varandra sen de var barn och som inför tävlingen plockade in två medlemmar till baserat på deras färdigheter. Numera har en av originalmedlemmarna slutat och de fick lyfta in en annan person i hans ställe.